МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ на Република България
Регистър на цените на тютюневите изделия
Skip Navigation Links

Публичен регистър на цените на тютюневите изделия
На основание чл. 6 от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.
 
Служебно регистрирани цени
 
3. Тютюн за пушене ( за лула и цигари)  
Производител Вносител Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Приемо-предавателен протокол от ТМУ (ТД на НАП) за предаване на бандероли № и дата Търговска марка Тип/разновидност Описание на опаковата Тегло на една опаковка на дребно (гр.) Регистрирана цена, в лева
стара нова
"Благоевград-БТ" АД Недефиниран Булгартабак-холдинг АД 28.02.2011 "Melnik" American Blend Пакет 40 6.60 7.80
"Чарлз Фейрморн Ханделсгеселшафт" Гмбх "КРОГЕР" ЕООД "Чарлз Фейрморн Ханделсгеселшафт" Гмбх 10.06.2005 Harvest - cherry Недефиниран Пакет 40 0.00 10.00
"Чарлз Фейрморн Ханделсгеселшафт" Гмбх "КРОГЕР" ЕООД "Чарлз Фейрморн Ханделсгеселшафт" Гмбх 10.06.2005 Harvest - vanilla Недефиниран Пакет 40 0.00 10.00
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "КРОГЕР" ЕООД "Д.В.Фон Айкен" Гмбх 10.06.2005 Calume Pipe Tobacco Пакет 50 0.00 14.60
"Давидофф и СИЕ" CA "АВЕНДИ" ООД "Давидофф и СИЕ" CA 22.03.2007 Davidoff Cool Mixture Недефиниран Метална кутия 50 20.00 20.00
"Давидофф и СИЕ" CA "АВЕНДИ" ООД "Давидофф и СИЕ" CA 25.04.2007 Davidoff Light Mixture Недефиниран Метална кутия 50 20.00 20.00
"Давидофф и СИЕ" CA "АВЕНДИ" ООД "Давидофф и СИЕ" CA 18.05.2005 Davidoff Royalty Недефиниран Метална кутия 50 28.00 25.00
"Давидофф и СИЕ" CA "АВЕНДИ" ООД "Давидофф и СИЕ" CA 20.10.2005 Davidoff English Mixture Недефиниран Метална кутия 50 28.00 25.00
"Давидофф и СИЕ" CA "АВЕНДИ" ООД "Давидофф и СИЕ" CA 09.03.2006 Davidoff Scottish Mixture Недефиниран Метална кутия 50 28.00 25.00
Пьошл Табак ГмбХ Ко и КГ Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 06.07.2005 Red Bull Недефиниран Пакет 10 0.00 2.70
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 08.02.2010 Red Bull Gold Blend Кутия 170 27.00 39.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 08.02.2010 Red Bull Special Blend Кутия 170 27.00 39.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 18.03.2011 Red Bull Aromatic Пакет 40 9.50 12.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 04.05.2011 Red Bull Vanilla Пакет 40 10.50 13.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 22.06.2011 Red Bull Virginia Мек пакет 40 10.50 13.00
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 07.07.2017 Red Bull Virginia Мек пакет 40 13.00 12.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 15.08.2016 Red Bull V-Type Мек пакет 40 0.00 13.00
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 29.12.2016 Red Bull Blond Shag Мек пакет 40 12.00 12.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 09.02.2017 Red Bull A-Type Мек пакет 40 12.00 12.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 09.02.2017 Red Bull V-Type Мек пакет 40 13.00 12.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 01.03.2017 Red Bull Halfzware Мек пакет 40 12.00 12.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 01.03.2017 Red Bull Zware Мек пакет 40 12.00 12.90
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 27.06.2011 Red Bull Halfzware Мек пакет 40 9.50 12.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 30.06.2011 Red Bull Zware Мек пакет 40 9.50 12.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.01.2013 Red Bull Virginia Пакет 30 0.00 9.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.01.2013 Red Bull Vanilla Cherry Пакет 30 0.00 9.50
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 08.07.2015 Red Bull Gold Blend Мек пакет 40 0.00 13.00
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 15.08.2016 Red Bull A-Type Мек пакет 40 0.00 12.00
Пьошл Табак ГмбХ Ко и КГ Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.07.2005 Brookfield Недефиниран Пакет 20 0.00 4.25
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.05.2007 Brookfield Black Bourbon Пакет 50 10.40 9.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 30.05.2007 Brookfield Aromatic Blend Пакет 50 10.40 9.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 05.11.2007 Brookfield American Blend Пакет 20 3.60 3.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД "ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" 01.08.2005 STANWELL Classic Недефиниран Пакет 0.5 0.00 12.80
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД "ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" 01.08.2005 STANWELL Full Aroma Недефиниран Пакет 0.5 0.00 12.80
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД "ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" 01.08.2005 STANWELL Melange Недефиниран Пакет 0.5 0.00 12.80
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД "ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" 01.08.2005 STANWELL Vanilla Недефиниран Пакет 0.5 0.00 12.80
"Суидиш Мач" "Трансимпорт" ООД "Суидиш Мач Северна Европа" 23.03.2007 Боркум Риф Ароматик Пакет 40 6.50 8.50
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "КРОГЕР" ЕООД "Д.В.Фон Айкен" Гмбх 18.05.2006 Excite за цигари Пакет 40 0.00 7.00
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 21.02.2012 DOMINGO American Blend Мек пакет 20 5.00 6.00
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 21.02.2012 DOMINGO Natural Мек пакет 35 9.00 10.00
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO VIRGINIA Мек пакет 40 10.50 11.50
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO Vanilla Мек пакет 40 10.50 11.50
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO MENTHOL Мек пакет 40 10.50 11.50
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO BLOND Мек пакет 40 10.50 11.50
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO CHERRY Мек пакет 40 10.50 11.50
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Гризон Н.В. 15.03.2012 DOMINGO COFFEE Мек пакет 40 10.50 11.50
Гризон Н.В. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Гризон Н.В. 11.12.2013 DOMINGO Vanilla Мек пакет 40 0.00 11.50
Гризон Н.В. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Гризон Н.В. 11.12.2013 DOMINGO Cherry Мек пакет 40 0.00 11.50
Гризон Н.В. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Гризон Н.В. 11.12.2013 DOMINGO Blond Мек пакет 40 0.00 11.50
Пьошл Табак ГмбХ Ко и КГ Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 14.04.2006 Brookfield American Blend Мек пакет 20 0.00 3.60
Пьошл Табак ГмбХ Ко и КГ Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 07.04.2006 Tilbury American Blend Пакет 40 0.00 5.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 08.02.2010 Tilbury Full Aroma Пакет 40 8.00 11.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 27.06.2011 Tilbury American Blend Пакет 40 8.20 9.70
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.05.2012 Tilbury American Blend Пакет 40 9.70 10.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.05.2012 Tilbury Cherry Cream Пакет 40 13.00 15.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.05.2012 Tilbury Sweet Vanilla Пакет 40 13.00 15.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.01.2013 Tilbury Full Aroma Пакет 40 11.00 14.50
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 31.05.2016 Tilbury № 1 Мек пакет 40 0.00 13.90
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 06.07.2016 Tilbury № 2 Мек пакет 40 0.00 13.90
HTH Tabak b.v. "Калиман Карибе" ООД HTH Tabak b.v. 27.07.2007 THE LIMIT Halzware Пакет 40 0.00 6.99
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД NV GRYSON 25.03.2011 DJEMBE Golden blend Мек пакет 25 6.00 7.00
NV GRYSON АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД NV GRYSON 25.03.2011 DJEMBE Virginia Blend Мек пакет 25 6.00 7.00
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Black Ambrosia Пакет 50 15.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Cherry Ambrosia Пакет 50 15.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Golden Ambrosia Пакет 50 15.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Choice Aromatic Пакет 40 15.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Choice Original Пакет 40 15.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren 7 Seas Regular Blend Пакет 40 11.50 14.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Appeal #12 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Dark #16 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Hand Rolling Tobacco Мек пакет 30 0.00 9.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Virginia Blend Fine Cut Мек пакет 30 0.00 9.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 12.01.2017 Mac Baren Absolute Choise Мек пакет 40 0.00 18.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Pure Fine Cut Пакет 40 0.00 11.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Original #01 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Classic #02 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Supreme #03 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Ripe #07 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 13.12.2016 Mac Baren Barista #09 Choice Fine Cut Мек пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Apple Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Cherry Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Dark Chocolate Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Cafe Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren American Blend Fine Cut Пакет 40 0.00 11.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Virginia Blend Fine Cut Пакет 40 0.00 11.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Aromatic Choice Пакет 40 18.50 18.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Original Choice Пакет 40 18.50 18.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Aromatic Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Original Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Vanilla Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Grape Choice Finecut Пакет 40 13.50 13.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren 7 Seas Royal Blend Пакет 40 14.00 13.90
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren 7 Seas Regular Blend Пакет 40 14.00 13.90
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren 7 Seas Gold Blend Пакет 40 14.00 13.90
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Black Ambrosia Пакет 50 18.50 18.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Golden Ambrosia Пакет 50 18.50 18.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 14.12.2013 Mac Baren Cherry Ambrosia Пакет 50 18.50 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 08.08.2011 Mac Baren Original Apple RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 08.08.2011 Mac Baren Original Ice Tea RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 19.06.2012 Mac Baren Mixture Aromatic Метална кутия 100 0.00 42.00
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 19.06.2012 Mac Baren Choice Original Метална кутия 100 0.00 42.00
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 19.06.2012 Mac Baren Choice Dark Chocolate RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 07.12.2012 Mac Baren Choice Cafe RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 12.05.2011 Mac Baren Choice Grape RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 12.05.2011 Mac Baren Choice Ice Tea RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 16.06.2011 Mac Baren Choice Vanilla RYO Пакет 40 11.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 08.08.2011 Mac Baren Choice Aromatic RYO Пакет 40 11.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 08.08.2011 Mac Baren Choice Cherry RYO Пакет 40 11.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 08.08.2011 Mac Baren Original Grape RYO Пакет 40 0.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren 7 Seas Royal Blend Пакет 40 11.50 14.00
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren Choice Original RYO Пакет 40 11.00 13.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 04.02.2011 Mac Baren 7 Seas Gold Blend Пакет 40 11.50 14.00
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 28.04.2011 Mac Baren Velvet Green Пакет 40 0.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 28.04.2011 Mac Baren Velvet Red Пакет 40 0.00 18.50
МАК БАРЕН ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 12.05.2011 Mac Baren Choice Apple RYO Пакет 40 0.00 13.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.05.2007 Exclusiv Sherry and Cherry Метална кутия 50 13.10 10.40
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.05.2007 Golden Blend Amaretto Пакет 50 12.20 10.40
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.05.2007 Golden Blend Black Cherry Пакет 50 12.20 10.40
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 11.05.2007 Golden Blend Vanilla Пакет 50 12.20 10.40
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 18.03.2011 Golden Virginia тютюн за пушене Пакет 50 10.00 11.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.06.2007 STANWELL Classic Пакет 50 12.80 12.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.06.2007 STANWELL Vanilla Пакет 50 12.80 12.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.06.2007 STANWELL Full Aroma Пакет 50 12.80 12.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.06.2007 STANWELL Melange Пакет 50 12.80 12.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 24.07.2008 STANWELL Kir and Apple Пакет 50 12.80 12.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 24.07.2008 STANWELL Guarana Пакет 50 12.80 12.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 STANWELL Classic Пакет 50 15.00 18.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 STANWELL Full Aroma Пакет 50 15.00 18.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 STANWELL Melange Пакет 50 15.00 18.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 STANWELL Vanilla Пакет 50 15.00 18.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 08.06.2011 STANWELL Kir and Apple Пакет 50 15.00 18.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 08.06.2011 STANWELL Guarana Пакет 50 15.00 18.50
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 12.10.2007 W.O.LARSEN Signature Метална кутия 100 0.00 42.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 12.10.2007 W.O.LARSEN Old Fashioned Метална кутия 100 0.00 42.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 12.10.2007 W.O.LARSEN Classic Метална кутия 100 0.00 42.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 12.10.2007 W.O.LARSEN 1864 Метална кутия 100 0.00 42.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 W.O.LARSEN Classic Метална кутия 100 42.00 49.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 W.O.LARSEN Edition 2011 Метална кутия 100 42.00 49.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 W.O.LARSEN Classic Метална кутия 100 49.50 52.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.09.2015 W.O.LARSEN Edition 2016 Метална кутия 100 0.00 60.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.09.2015 W.O.LARSEN Edition 2015 Метална кутия 100 0.00 58.00
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 16.06.2016 W.O.LARSEN Edition 2017 Метална кутия 100 0.00 60.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 03.11.2011 W.O.LARSEN Edition 2012 Метална кутия 100 0.00 55.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 18.12.2012 W.O.LARSEN Edition 2013 Метална кутия 100 0.00 55.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 30.12.2013 W.O.LARSEN Black Diamond Метална кутия 100 0.00 52.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 W.O.LARSEN 1864 Метална кутия 100 49.50 52.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 W.O.LARSEN Signature Метална кутия 100 49.50 52.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 W.O.LARSEN Old Fashioned Метална кутия 100 49.50 52.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 31.05.2007 ALSBO Black Пакет 50 0.00 10.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 31.05.2007 ALSBO Cherry Пакет 50 0.00 10.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 11.01.2008 ALSBO Whisky Пакет 50 0.00 10.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 28.01.2010 ALSBO Whisky Пакет 50 10.00 14.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 ALSBO Black Пакет 50 14.00 17.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 28.02.2014 ALSBO Cherry Пакет 50 14.00 17.50
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.06.2007 SKANDINAVIK Aromatic Пакет 50 0.00 11.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 15.06.2007 SKANDINAVIK Mixture Пакет 50 0.00 11.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 28.01.2010 SKANDINAVIK Mixture Пакет 50 11.00 15.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 28.01.2010 SKANDINAVIK Aromatic Пакет 50 11.00 15.00
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 05.12.2007 CLAN Highlang Gold Пакет 40 0.00 8.50
"ОРЛИК ТАБАКО КЪМПАНИ" "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 05.12.2007 CLAN Aromatic Пакет 40 0.00 8.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 04.02.2011 CLAN Aromatic Пакет 40 11.50 14.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 25.03.2011 CLAN Highlang Gold Пакет 40 11.50 14.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 07.03.2012 CLAN Fine Aromatic Пакет 40 11.50 14.00
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 27.07.2016 CLAN Original Мек пакет 40 0.00 14.00
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 27.07.2016 CLAN Blue Мек пакет 40 0.00 14.00
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "АВЕНДИ" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 22.01.2008 Harvest Fine cut - cherry Пакет 40 10.00 10.00
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "АВЕНДИ" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 22.01.2008 Harvest Fine cut - vanilla Пакет 40 10.00 10.00
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "АВЕНДИ" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 22.01.2008 Harvest Fine cut - caramel Пакет 40 10.00 10.00
"Д.В.Фон Айкен" Гмбх "АВЕНДИ" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 22.01.2008 Harvest Fine cut - wild berry Пакет 40 10.00 10.00
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Original Пакет 40 10.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Coffee Пакет 40 10.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 29.01.2014 Harvest Vanilla Пакет 30 10.50 8.95
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Black Currant Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Caramel Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Wild Berry Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Cherry Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Apple Lemon Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Halfzware Пакет 30 0.00 10.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Black Currant Пакет 40 10.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Fine cut - vanilla Пакет 40 0.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Fine cut - cherry Пакет 40 0.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Fine cut - wild berry Пакет 40 0.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 25.03.2011 Harvest Fine cut - caramel Пакет 40 0.00 11.50
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 02.04.2012 Harvest Original Пакет 30 0.00 10.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 21.10.2009 HOLGER DANSKE Mango and Vanilla Пакет 40 0.00 9.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 21.10.2009 HOLGER DANSKE Red Kirsberry Wine Пакет 40 0.00 9.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 21.10.2009 HOLGER DANSKE Cherry Vanilla Пакет 40 0.00 9.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 18.01.2013 HOLGER DANSKE Black & Bourbon Пакет 40 0.00 14.00
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 18.01.2013 HOLGER DANSKE Honey Dew Пакет 40 9.50 14.00
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 29.01.2014 Pepe Rich Green Пакет 20 0.00 6.00
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 29.01.2014 Pepe Easy Green Пакет 20 0.00 6.00
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД 22.03.2012 Brookfield Black Vanilla Пакет 50 14.50 17.70
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 11.04.2008 Pueblo Additive Free Картонена кутия 100 0.00 19.50
Dannemann Cigarrenfabrik GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 11.04.2008 Pueblo Additive Free Пакет 30 0.00 6.40
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 25.08.2010 Pueblo Additive Free Пакет 30 6.40 7.70
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 10.01.2013 Pueblo Additive Free Пакет 30 7.70 9.50
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 05.03.2015 Pueblo Blue Additive Free Мек пакет 30 0.00 9.50
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 31.05.2016 Pueblo Classic Мек пакет 30 0.00 9.50
Oettinger Imex AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 02.05.2012 Davidoff Green Mixture Метална кутия 50 0.00 23.00
Oettinger Imex AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 02.05.2012 Davidoff Blue Mixture Метална кутия 50 0.00 23.00
Oettinger Imex AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 02.05.2012 Davidoff English Метална кутия 50 0.00 28.00
Oettinger Imex AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 02.05.2012 Davidoff Royalty Метална кутия 50 0.00 28.00
Oettinger Imex AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 02.05.2012 Davidoff Scottish Метална кутия 50 0.00 28.00
Oettinger Davidoff AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 28.04.2017 Davidoff Brazil Мек пакет 50 0.00 22.00
Oettinger Davidoff AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 28.04.2017 Davidoff Argentina Мек пакет 50 0.00 22.00
Oettinger Davidoff AG "Трансимпорт" ООД Davidoff and CIE SA 28.04.2017 Davidoff Malawi Мек пакет 50 0.00 22.00
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 04.02.2011 UNITAS EXCELLENT Kir Royal Пакет 35 9.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 04.02.2011 UNITAS EXCELLENT Exotic Mango Пакет 35 9.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 28.02.2011 UNITAS EXCELLENT Strawberry Пакет 35 9.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 28.02.2011 UNITAS EXCELLENT Virginia Пакет 35 0.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 07.03.2011 UNITAS EXCELLENT Cherry Пакет 35 9.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 07.03.2011 UNITAS EXCELLENT Vanilla Пакет 35 9.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 08.12.2011 UNITAS EXCELLENT Sweet Plump Пакет 35 0.00 11.50
ПЛАНТА ТАБАК "Калиман Карибе" ООД ПЛАНТА ТАБАК 08.12.2011 UNITAS EXCELLENT Mentol Пакет 35 9.00 11.50
"Кингс Табако" ЕАД Недефиниран "ФИНАНСКОНСУЛТ" ЕООД 15.02.2011 "the KING" red Aromatic Пакет 25 4.20 5.20
"Кингс Табако" ЕАД Недефиниран "ФИНАНСКОНСУЛТ" ЕООД 15.02.2011 "the KING" red Aromatic Пакет 40 6.50 8.20
"Кингс Табако" ЕАД Недефиниран "ФИНАНСКОНСУЛТ" ЕООД 21.02.2011 "the KING" red Aromatic Пакет 20 0.00 4.20
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД John Brumfit & Radford Tobacco Ltd. 10.05.2012 Thomas Radford's Sunday's Fantasy Мек пакет 50 21.00 25.00
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД John Brumfit & Radford Tobacco Ltd. 09.02.2016 Thomas Radford's Sunday's Fantasy Мек пакет 50 25.00 25.00
Heupink and Bloemen Tabak BV "Калиман Карибе" ООД Heupink and Bloemen Tabak BV 07.12.2012 Black Devil Special Flavour RYO Пакет 25 0.00 8.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 03.09.2009 SUNNY Aromatik Пакет 100 0.00 8.90
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 07.09.2009 SUNNY Aromatik Пакет 40 0.00 3.60
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 28.02.2011 SUNNY Aromatic Пакет 100 15.60 20.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 28.02.2011 SUNNY Aromatic Пакет 100 15.60 20.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 28.02.2011 SUNNY Aromatic Пакет 25 4.20 5.20
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 28.02.2011 SUNNY Aromatic Пакет 25 4.20 5.20
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 40 8.20 9.80
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 40 8.20 9.80
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Vanilla Пакет 40 8.20 9.80
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 28.02.2011 SUNNY Vanilla Пакет 25 4.20 5.20
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 80 0.00 20.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 80 0.00 20.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 20 0.00 5.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Aromatic Пакет 20 0.00 5.00
"Слънце Стара Загора-Табак" АД Недефиниран "Слънце Стара Загора-Табак" АД 20.06.2012 SUNNY Vanilla Пакет 20 0.00 5.00
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 08.09.2009 LEXINGTON American Blend Пакет 40 0.00 6.80
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 05.03.2010 LEXINGTON Vanilla Мек пакет 40 6.80 9.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 05.03.2010 LEXINGTON Blue Мек пакет 40 6.80 9.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 05.03.2010 LEXINGTON VIRGINIA Мек пакет 40 6.80 9.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 05.03.2010 LEXINGTON American Blend Мек пакет 40 6.80 9.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 14.06.2010 LEXINGTON Blue Мек пакет 33 0.00 7.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 14.06.2010 LEXINGTON Virginia Мек пакет 33 0.00 7.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 14.06.2010 LEXINGTON American Blend Мек пакет 33 0.00 7.90
"РОНА КФТ" "Калиман Карибе" ООД "ХАЙНТЦ ВАН ЛАНДЕВИК" 14.06.2010 LEXINGTON Vanilla Мек пакет 33 0.00 7.90
"София-БТ"АД Недефиниран Булгартабак-холдинг АД 04.02.2010 Welcome American blend Пакет 30 3.40 5.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.02.2010 HOME ROLL Bright Red Пакет 24 0.00 6.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 23.07.2012 HOME ROLL Classic Blue Пакет 24 7.60 6.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 20.12.2012 HOME ROLL Classic Blue Кутия 110 31.70 27.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 20.12.2012 HOME ROLL Bright Red Кутия 110 31.70 27.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.02.2010 BALI SHAG Rounded Virginia Пакет 40 0.00 11.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 23.07.2012 BALI SHAG Mellow taste Virginia Пакет 40 13.50 11.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.12.2012 BALI SHAG Halfzware Пакет 40 13.50 11.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 BALI SHAG Rounded Virginia Пакет 35 10.00 10.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 BALI SHAG Halfzware Пакет 35 10.00 10.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 17.04.2015 BALI SHAG Mellow taste Virginia Пакет 35 10.00 10.50
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 27.07.2016 BALI SHAG Halfzware Мек пакет 35 0.00 10.50
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 27.07.2016 BALI SHAG Yellow Virginia Мек пакет 35 0.00 10.50
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 27.07.2016 BALI SHAG Red Virginia Мек пакет 35 0.00 10.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP Холандия 15.04.2011 COLTS American Mixture Метална кутия 40 0.00 14.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP Холандия 15.04.2011 COLTS Gold de luxe Метална кутия 40 0.00 14.00
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 29.03.2010 Borkum Riff Aromatic Пакет 40 8.50 11.90
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 02.04.2012 Borkum Riff Orange and Honey Пакет 40 11.90 13.90
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 02.04.2012 Borkum Riff Bourbon Whiskey Пакет 40 11.90 13.90
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 02.04.2012 Borkum Riff Cherry Cavendish Пакет 40 11.90 13.90
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 02.04.2012 Borkum Riff Vanilla Cavendish Пакет 40 11.90 13.90
Swedish Match North Europe AB "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 02.04.2012 Borkum Riff Black Cavendish Пакет 40 11.90 13.90
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 27.07.2016 Borkum Riff Sungold Мек пакет 40 0.00 13.90
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД Scandinavian Tobacco Group Assens A/S 27.07.2016 Borkum Riff Ruby Мек пакет 40 0.00 13.90
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 25.06.2010 Golden Gate Red тютюн за пушене Пакет 20 0.00 3.50
Импириъл Табако Лимитед Импириъл Табако България ЕООД Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 26.04.2012 Golden Gate Red тютюн за пушене Пакет 20 4.30 5.00
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 26.04.2012 Golden Virginia Yellow тютюн за пушене Пакет 25 5.50 6.20
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 26.09.2013 Golden Virginia Yellow тютюн за пушене Пакет 20 0.00 5.00
ГАЛАХЪР ЛИМИТИД Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 11.05.2011 Old Holborn Blonde Пакет 40 8.00 8.90
ГАЛАХЪР ЛИМИТИД Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 08.06.2011 Old Holborn Yellow Пакет 40 8.00 8.90
Галахър Лимитед Великобритания Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 09.05.2012 Old Holborn Blonde Пакет 40 8.90 9.90
Галахър Лимитед Великобритания Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 09.05.2012 Old Holborn Yellow Пакет 40 8.90 9.90
Джей Ти Ай Полска СП. ЗО.О. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 27.01.2017 Old Holborn Yellow Пакет 40 0.00 9.90
Джей Ти Ай Полска СП. ЗО.О. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джей Ти Интернешънъл С.А. 27.01.2017 Old Holborn Blonde Пакет 40 0.00 9.90
ГАЛАХЪР ЛИМИТИД Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джапан Табако Инк. 21.06.2011 Camel - Пакет 40 9.50 9.90
Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция "Карелия България" ЕООД Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция 03.05.2011 George Karelias and Sons - Hand Rolling Tobacco - Мек пакет 25 4.70 5.50
Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция "Карелия България" ЕООД Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция 13.03.2012 George Karelias and Sons - Hand Rolling Tobacco - Мек пакет 20 0.00 5.00
Heintz van Landewyck GmbH "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД Lidl Stiftung and Co. KG /DE/ 19.10.2012 Savoy Haltzware Shag Пакет 40 7.99 8.99
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Alois Poschl GmbH & Co. KG 24.09.2010 Santana American Blend Пакет 30 0.00 6.00
Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт С.А. Филип Морис България ЕООД Папастратос Сигаретс Манюфекчъринг Къмпъни С.А.,Гърция 01.09.2010 Assos International тютюн за пушене Пакет 20 0.00 3.40
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 26.05.2011 Denim Red Пакет 25 4.95 5.95
Joh. Wilh. von Eicken GmbH "Трансимпорт" ООД Joh. Wilh. von Eicken GmbH 26.05.2011 Denim Blue Пакет 25 4.95 5.95
Urban Tobacco Limited - UK "Трансимпорт" ООД Urban Tobacco Limited - UK 26.05.2011 Urban Hand Rolling Tobacco - Пакет 40 10.90 11.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД 30.05.2013 TTI Virginia Black Currant Пакет 15 0.00 4.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД 30.05.2013 TTI Virginia Green Пакет 15 0.00 4.50
Poeschl Tabak GmbH Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД 30.05.2013 TTI Virginia Yellow Пакет 15 0.00 4.50
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 29.07.2011 ERINMORE Mixture Пакет 50 0.00 18.50
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 26.04.2012 Golden Virginia Green тютюн за пушене Пакет 40 9.00 10.00
Импириъл Табако Холандия Импириъл Табако България ЕООД VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV 26.04.2012 DRUM Blond тютюн за пушене Пакет 25 5.50 6.00
Импириъл Табако Холандия Импириъл Табако България ЕООД VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV 25.04.2013 DRUM Blond тютюн за пушене Пакет 20 0.00 5.00
Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция "Карелия България" ЕООД Karelia Tоbacco Company Inc. 14.06.2012 George Karelias and Sons smoother taste - Hand Rolling Tobacco - Мек пакет 20 0.00 5.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД ЕТ "Абсолют плюс - Никола Петров" 28.01.2014 RASTA LEGAL Virginia Blend Мек пакет 20 0.00 5.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД ЕТ "Абсолют плюс - Никола Петров" 28.01.2014 RASTA LEGAL BLOND Мек пакет 20 0.00 5.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Никола Петров Димитров 28.01.2014 FG FUTURE GENERATION Cherry Мек пакет 30 0.00 9.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Никола Петров Димитров 28.01.2014 FG FUTURE GENERATION Black Currant Мек пакет 30 0.00 9.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Никола Петров Димитров 28.01.2014 FG FUTURE GENERATION Vanilla Мек пакет 30 0.00 9.00
Twist NV, Белгия АБСОЛЮТ ПЛЮС ООД Никола Петров Димитров 28.01.2014 FG FUTURE GENERATION Coffee Мек пакет 30 0.00 9.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 30.12.2013 Captain Black Cherry Пакет 42.5 0.00 16.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 30.12.2013 Captain Black Gold Пакет 42.5 0.00 16.00
СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП "Калиман Карибе" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 30.12.2013 Captain Black Regular Пакет 42.5 0.00 16.00
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 29.05.2017 Captain Black Gold Мек пакет 42.5 0.00 16.00
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S "Трансимпорт" ООД СКАНДИНАВИЪН ТАБАКО ГРУП 29.05.2017 Captain Black Regular Мек пакет 42.5 0.00 16.00
Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG "Калиман Карибе" ООД Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG 11.03.2014 PLANTA Pergamon Метална кутия 100 0.00 45.00
Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG "Калиман Карибе" ООД Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG 11.03.2014 PLANTA Jacaranda Метална кутия 100 0.00 45.00
Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG "Калиман Карибе" ООД Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG 11.03.2014 PLANTA Danish Black Vanilla Пакет 40 0.00 15.00
Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG "Калиман Карибе" ООД Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG 15.12.2014 PLANTA Limited Edition 2015 Метална кутия 100 0.00 52.00
Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG "Калиман Карибе" ООД Planta Tabak-Manufaktur Dr.Manfred Obermann GmbH&Co.KG 21.12.2015 PLANTA Limited Edition 2016 Метална кутия 100 0.00 52.00
Twist NV, Белгия Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Twist NV, Белгия 03.04.2014 Stanley Vanilla Caramel Пакет 35 0.00 10.50
Twist NV, Белгия Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Twist NV, Белгия 03.04.2014 Stanley Black Currant Пакет 35 0.00 10.50
Twist NV, Белгия Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Twist NV, Белгия 03.04.2014 Stanley Red Maxx Пакет 18 0.00 4.90
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД HBI Europe GmbH 09.09.2014 RAW Classic Пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД HBI Europe GmbH 13.01.2015 RAW Black Пакет 30 0.00 10.00
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД HBI Europe GmbH 13.01.2015 RAW Blond Пакет 30 0.00 10.00
ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ 14.01.2016 SAUVAGE Natural Tobacco RYO Пакет 30 0.00 10.00
ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ 14.01.2016 FLANDRIA Virginia Yellow RYO Пакет 30 0.00 9.50
ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ 14.01.2016 FLANDRIA Virginia Green RYO Пакет 30 0.00 9.50
ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ "Калиман Карибе" ООД ФЛАНДРИЯ Н.В. ТАБАКО КЪМПАНИ 14.01.2016 FLANDRIA Original RYO Пакет 30 0.00 9.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 18.03.2016 DJANGO Ароматик Мек пакет 30 0.00 8.50
Mac Baren Tobacco Company A/S "Трансимпорт" ООД Mac Baren Tobacco Company A/S 18.03.2016 DJANGO Уан хъндред Мек пакет 30 0.00 8.50
Tabaksbedrijf Stubbe NV Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД Dutch Stubbe Tobacco Company B.V. 05.05.2016 The Turner Original Мек пакет 30 0.00 9.50
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 31.05.2016 Golden Virginia The Original Gold тютюн за пушене Пакет 30 0.00 7.50
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Special Reserve 2016 Метална кутия 100 0.00 60.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Sherlock Holmes Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Balkan Delight Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON University Flake Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Irish Flake Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Wild Atlantic Метална кутия 40 0.00 18.50
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Sweet Killarney Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Luxury Blend Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 26.05.2017 PETERSON Killarney Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 26.05.2017 PETERSON Irish Mixture Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 23.08.2017 PETERSON Special Reserve 2017 Метална кутия 100 0.00 62.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Irish Dew Метална кутия 40 0.00 18.50
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Connemara Black Метална кутия 40 0.00 18.50
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Aran Mixture Метална кутия 40 0.00 18.50
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Irish Whiskey Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Connoisseurs Choice Метална кутия 50 0.00 28.00
KAPP & PETERSON Ltd. "Калиман Карибе" ООД KAPP & PETERSON Ltd. 07.07.2016 PETERSON Nutty Cut Метална кутия 50 0.00 28.00
GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. "Калиман Карибе" ООД GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. 07.07.2016 SAMUEL GAWITH Best Brown Flake Метална кутия 50 0.00 28.00
GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. "Калиман Карибе" ООД GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. 07.07.2016 SAMUEL GAWITH Golden Glow Метална кутия 50 0.00 28.00
GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. "Калиман Карибе" ООД GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. 07.07.2016 SAMUEL GAWITH Navy Flake Метална кутия 50 0.00 28.00
GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. "Калиман Карибе" ООД GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. 07.07.2016 SAMUEL GAWITH Full Virginia Flake Метална кутия 50 0.00 28.00
GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. "Калиман Карибе" ООД GAWITH HOGGARTH & CO Ltd. 07.07.2016 SAMUEL GAWITH Cabbies Mixture Метална кутия 50 0.00 30.00
Импириъл Табако Мюлингар Импириъл Табако България ЕООД Импириъл Табако Лимитед 28.07.2016 Golden Virginia The Original тютюн за пушене Пакет 40 0.00 10.00
Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция "Карелия България" ЕООД Karelia Tоbacco Company Inc. 19.07.2016 George Karelias & Sons Hand Rolling Tobacco Original Мек пакет 30 0.00 7.50
Карелия Табако Къмпани Инк. Гърция "Карелия България" ЕООД Karelia Tоbacco Company Inc. 19.07.2016 George Karelias & Sons Hand Rolling Tobacco White Мек пакет 30 0.00 7.50
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Coconut Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Vanilla Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Gum with mint Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Gum Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Cherry Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Orange Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 25.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Strawberry Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Pomegranade Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Grape Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Melon Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Fresh mist Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Blueberry Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Banana Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Lemon Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Mint Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Grapefruit Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Watermelon Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses 2 Apples Кутия 50 0.00 18.00
Al Fakher Tobacco Factory "ГОЛДЕН АЛ ФАХЕР" ООД Al-Fakher International Co 09.01.2017 Al Fakher Tobacco Molasses Berry Кутия 50 0.00 18.00
Джей Ти Ай Полска СП. ЗО.О. Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД Джапан Табако Инк. 14.02.2017 Winston Classic Пакет 30 0.00 7.50
Twist NV, Белгия Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Twist NV, Белгия 08.03.2017 REDFIELD - Мек пакет 30 0.00 7.90
Twist NV, Белгия Табако Трейдинг Интернейшънъл България EООД Twist NV, Белгия 08.03.2017 REDFIELD Amber Мек пакет 30 0.00 7.90
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Blue rain Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Virginia red Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Yellow summer Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Tricky lady Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Sweet yellow Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Pink lady Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Red love Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Heaven rain Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Green ice Твърд пакет 25 0.00 8.00
TABACCO "ГАЗИ 2016" ЕООД "ГАЗИ 2016" ЕООД 17.10.2017 GAZI Green chill Твърд пакет 25 0.00 8.00
Karaparsian 110 CO. "КаДа Трейдинг" ООД Karaparsian 110 CO. 19.09.2017 AL MAHMOOD & Molasses Tabacco Метална кутия 1000 0.00 400.00
ALZAWRAE INDUSTRIAL COMPANY "БЪЛГАРИЯ ТАБАКО ДИСТРИБЮШЪН" ООД Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes Trading 07.12.2017 MAZAYA Две ябълки/Two Apple Кутия 1000 0.00 280.00
ALZAWRAE INDUSTRIAL COMPANY "БЪЛГАРИЯ ТАБАКО ДИСТРИБЮШЪН" ООД Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes Trading 07.12.2017 MAZAYA Боровинка екзотика/Blueberry Exotica Кутия 1000 0.00 280.00
ALZAWRAE INDUSTRIAL COMPANY "БЪЛГАРИЯ ТАБАКО ДИСТРИБЮШЪН" ООД Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes Trading 07.12.2017 MAZAYA Мента/Mint Кутия 1000 0.00 280.00